محمدصادق بهجتی

مدیر مالی

از فعالان بازار سرمایه از سال ۱۳۶۸ تا کنون .