خدمات

اصلاح ساختار شرکت های سهامی خاص

اصلاح ساختار در مدیریت شرکتی به معنای ساختاردهی و سازمان‌دهی ساختار حقوقی، مالکیتی، عملیاتی شرکت است. تخاذ تصمیم در مورد بازسازی کسب و کار ممکن است طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، از جمله خرید، واگذاری خطوط کسب و کار و دارایی، کسب سهام کنترلی در شرکت‌های دیگر، تغییر در ساختار سرمایه از طریق روش‌های مختلف مهندسی مالی و همچنین فرایند مهندسی مجدد به منظور بهبود کارایی و اثربخشی شرکت را در برگیرد. اگر محیط فعالیت یک شرکت به گونه‌ای باشد که تغییر در رقابت، فناوری، محصول، مشتری و هزینه تامین مالی حد اقل باشد و یا اگر شرکت در یک موقعیت ثابت و یا غالب در صنعت باشد، ممکن است نیاز به اصلاح ساختار نداشته باشد. اما با شروع رقابت، منسوخ شدن سریع در فن آوری، مهارت‌ها و بازار محصول و افزایش نوسانات در پول و بازار سرمایه، تثبیت فعالیت عملاً کار دشواری است بنابراین در صورت نیاز، می توان اصلاح ساختار انجام داد.

جذب شریک خوب

برقراری ارتباط بین افراد مختلفی که خواهان راه اندازی کسب وکار هستند. به منظور ایجاد یا گسترش یک شرکت سهامی خاص، یکی از دشوارترین مراحل ایجاد و گسترش یک کسب وکار است.
.

کارگزاری سهامی خاص

خریدوفروش شرکت های سهامی خاص از طریق ارزشگذاری و معرفی به سرمایه گذاران درراستای ایجاد ارزش افزوده برای طرفین.